SOCIAL MEDIA


Certificeringen/ diploma’s, prijzen & voorwaarden pagina 2

Algemene Voorwaarden;

 

 

1. Aansprakelijkheid

Praktijk voor humane & Paarden Sportmassage Wuiverhof is niet aansprakelijk voor enige schade,

vervolgschade, of schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het

paard tijdens of na de behandeling.(Alleen van toepassing voor Paarden massage)

Praktijk voor Paarden Sportmassage Wuiverhof is tevens op geen enkele wijze aansprakelijk

voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling,

aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn

van massage.


2. Afspraken rondom de behandeling

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een veilige en

rustige werkplek ten behoeve van de behandeling.

Indien de opdrachtgever niet aan de voorwaarden voldoet, waardoor Praktijk voor

humane & Paarden Sportmassage Wuiverhof niet in staat is de afspraak of behandeling na te komen of uit

te voeren, zal het volledige tarief in rekening worden gebracht.


3. Nazorg

De opdrachtgever zal mondeling worden geïnformeerd over de benodigde nazorg en is

verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Betreffende informatie is tevens

beschikbaar op navraag.


4. Garantie

Praktijk voor humane & Paarden Sportmassage Wuiverhof garandeert dat de verrichte werkzaamheden

naar goed vakmanschap worden uitgevoerd, maar kan niet garanderen dat een beoogd

resultaat zal worden bereikt. De betalingsverplichting van de opdrachtgever zal derhalve

blijven bestaan.


5. Betaling

Betaling dient, direct na afloop van de behandeling, contant te worden voldaan, tenzij

vooraf anders overeengekomen.


6. Zekerheid

Praktijk voor humane & Paarden Sportmassage Wuiverhof behoudt zich het recht voor om, indien het

betalingsgedrag van de wederpartij daartoe naar het oordeel van Praktijk voor

humane & Paarden Sportmassage Wuiverhof aanleiding geeft, van de opdrachtgever gehele of

gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.


7. Annulering

Bij annulering minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip, of bij het niet doorgaan

van de afspraak zonder annulering, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.


8. Overmacht

Praktijk voor humane & Paarden Sportmassage Wuiverhof is niet aansprakelijk voor situaties die het

gevolg zijn van overmacht. Onder overmacht wordt hier verstaan een tekortkoming in het

nakomen van de afspraak of de uitvoering van de behandeling die Praktijk voor

humane & Paarden Sportmassage Wuiverhof niet kan worden toegerekend.


9. Arts of therapeut

Humane & Paarden Sportmassage Wuiverhof zal bij zowel Humane als Paarden nooit een arts of therapeut vervangen & in bepaalde gevallen deze ook adviseren te raadplegen.

Paard:

- Losse behandeling, Duurt 1½ tot 2 uur

- Sessie van 3 opvolgende behandelingen in 10 dagen

   inclusief evaluatiegesprek / behandelplan

- Algemene controle check

t/m D Pony:

- Losse behandeling, Duurt 1½ tot 2 uur

- Sessie van 3 opvolgende behandelingen in 10 dagen

   inclusief evaluatiegesprek / behandelplan

- Algemene controle check

Lymfedrainage (mld)

Algemeen:

Alle opgekregen bedragen zijn inclusief 21% BTW

Alle betalingen zijn uitsluitend per contant te voldoen.

Reiskosten/kilometer-vergoeding na overleg volgens afspraak.


Humane massage

- Stoel-massage ongeveer 25 minuten (inclusief intake en anamnese)

- Bindweefsel onderzoek, inclusief 1e behandeling

- Bindweefsel-behandeling

- Metamorfose massage

- Mindfulness ontspannings-massage (met kleding aan)

- Bamboe-massage, ongeveer 45 minuten

- Bamboe-massage, ongeveer 60 minuten

- Ontspannings-massage rug, ongeveer 45 minuten

- Ontspannings-massage rug, arm & been, ongeveer 60 minuten

- Sport-massage rug, ongeveer 45 minuten

- Sport-massage rug, arm & been, ongeveer 60 minuten

- Functietesten inclusief sport-massage, ongeveer 75 minuten


Alle prijzen op aanvraag via telefoon, Email of social-media( Messenger of Whatsapp)

Alle prijzen op

Aanvraag.

Alle prijzen op

Aanvraag.Home Paardensport-Massage Humane-massage Afspraken & Contact  prijzen & voorwaarden